ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΚΛΙΜΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

Κλίμα τρομοκρατίας και απειλών σε βάρος τους, κατήγγειλαν οι Νηπιαγωγοί του Σελέρου από τον Προϊστάμενο Περιφερειακής Εκπαίδευσης Παναγιώτη Κεραμάρη με επιστολή τους, καταγγέλλοντας και την παράνομη υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης στα καθήκοντά τους.

Μάλιστα για το σκοπό αυτό κατέφυγαν τόσο σε δικηγόρο όσο και στον Εισαγγελέα Ξάνθης και στον Διδασκαλικό Σύλλογο Ξάνθης, ενώ απέστειλαν και σχετική ανακοίνωση διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, τον Περιφερειακό διευθυντή Α/θμιας & Β/μιας  Εκπ/σης Α.Μ.Θ κ. Παναγιώτη Κεραμάρη, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Π.Ε. Ξάνθης κ. Δήμητρα Ντομπρίκη αλλά και την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Στην καταγγελία τους οι νηπιαγωγοί του Νηπιαγωγείου Σελέρου ανέφεραν τα παρακάτω:

«Στις αρχές Σεπτέμβρη πληροφορηθήκαμε  πως το Νηπιαγωγείο μας  μαζί με άλλα 6 Νηπιαγωγεία του Ν. Ξάνθης, επιλέχτηκε για ένα πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ . Αρχικά μας μεταφέρθηκε πως το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό και πρέπει να το εφαρμόσουμε και πως οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από μέρους μας  θα είναι παράβαση καθήκοντος. Στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση μας όμως με τους επιμορφωτές του προγράμματος, πληροφορηθήκαμε από εκπρόσωπο του ΙΕΠ πως το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και πως όποια από μας δεν θέλει να το εφαρμόσει μπορεί εγγράφως να το δηλώσει αλλά όμως η μουσουλμάνα εκπ-κος θα παραμείνει στην τάξη μας αφού θα της αναθέσουν άλλο αντικείμενο μελέτης, το οποίο εμείς δεν θα γνωρίζουμε και θα καταγράφει τις δραστηριότητες μας καθημερινά,  χωρίς την συναίνεση μας και  χωρίς  εμείς να έχουμε το δικαίωμα να δούμε αυτές τις καταγραφές . Όσες δε επιθυμούσαν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα , θα είχαν και κάποιο επιμίσθιο της τάξεως των 2.500 ευρώ. Με έγγραφα μας , τα οποία σου επισυνάπτω, απευθυνθήκαμε σε όλους τους αρμοδίους φορείς προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η παρουσία της μουσουλμάνας εκπ-κου στην τάξη μας μπορούσε να υφίσταται αφού απ την μια δεν είχε  άδεια εισόδου στο σχολείο μας και απ την άλλη εμείς οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας ( οι 3 από τις 8 νηπιαγωγούς ) είχαμε  δηλώσει εγγράφως πως δεν συναινούμε στο πρόγραμμα και στην καταγραφή των δραστηριοτήτων μας από μη θεσμικά όργανα. Ακολούθησε μια σειρά απειλών από τον Περιφερειακό Δ-ντη Εκπ-σης κ.Κεραμαρη, ο οποίος μας έστελνε χαιρετίσματα με τον Πρόεδρο του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης κ. Ντουμο, πως θα μας περάσει ΕΔΕ και πως η απόφαση μάλιστα θα είναι καταδικαστική αν δεν ανακαλέσουμε το έγγραφο με το οποίο δηλώναμε πως δεν συναινούμε στο πρόγραμμα καθώς επίσης και πως δεν επιθυμούμε την καταγραφή των δραστηριοτήτων μας από μη θεσμικά όργανα . Η δε Αθμια Εκπ-ση δήλωσε αναρμόδια. Συμβουλευτήκαμε ,κατόπιν τούτων, δικηγόρο και μαζί της ζητήσαμε ακρόαση από τον εισαγγελέα προκειμένου να τον ενημερώσουμε για το θέμα μας  Παράλληλα καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα , καθ ότι ένα δημόσιο ελληνικό σχολείο δεν μπορεί να μεταβάλλεται σε big brother, επειδή κάποιοι έτσι το θέλησαν και φυσικά δεν είναι δυνατόν να καταπατώνται τα ανθρώπινα  και  εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και να προσβάλετε η προσωπικότητα τους. Ενημερώθηκαν για τις ενέργειες μας αυτές η προϊσταμένη της Αθμιας καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του Διδασκαλικού Συλλόγου κ. Ντούμος και ο τελευταίος  αποφάσισε να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα μας ….του στείλαμε λοιπόν αυτή την επιστολή προς ενημέρωση…

Το πιλοτικό πρόγραμμα είναι πρόγραμμα προαιρετικού χαρακτήρα και ουδεμία υποχρεωτικότητα ενέχει για τους εκπαιδευτικούς. Το ΙΕΠ δίνει τη δυνατότητα ακόμη και αν οι εκπαιδευτικοί συναινούν, να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της έρευνας.

Για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις κανένα πιλοτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να επιβληθεί δια της βίας και αυταρχικά στους εκπαιδευτικούς. Το νηπιαγωγείο Σελέρου δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

Η παρουσία τρίτων προσώπων στη σχολική τάξη προϋποθέτει έγκριση άδειας εισόδου από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή διαφορετικά παραβιάζεται το προεδρικό διάταγμα ΥΠ/ΑΡΙΘΜ 79/2017 και το ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017 και η εγκύκλιος λειτουργίας των νηπιαγωγείων για την είσοδο τρίτων προσώπων στις σχολικές μονάδες.

Το ΙΕΠ δεν δύναται να τοποθετεί πρόσωπα στις σχολικές τάξεις γιατί αποτελεί αποκλειστικά γνωμοδοτικό όργανο και καμία υπηρεσιακή σχέση έχει με τους δημοσίους υπαλλήλους μιας και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Το εκπαιδευτικό έργο των νηπιαγωγών δεν μπορεί να καταγράφεται και να  αξιολογείται από πρόσωπα , εκτός των θεσμικών τους οργάνων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του εκπαιδευτικού. Σε αντίθετη περίπτωση  καταπατώνται τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους και προσβάλλεται η προσωπικότητά τους.

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να υλοποιηθεί στην σχολική τάξη προϋποθέτει την εγγραφή συναίνεση των γονέων όταν πρόκειται για ανηλίκους μαθητές (προσωπικα δεδομένα ανηλίκων).

Για την εφαρμογή και την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος στις σχολικές μονάδες πρέπει να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τους σκοπούς της έρευνας.

Επιλογή σχολικών μονάδων βάσει αξιολόγησης αιτήσεων και όχι αυθαίρετα και αυταρχικά.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και βάσει αυτών επιλέγονται.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοθεση του ΙΕΠ και κοινοποιείται από το ΥΠΕΠΘ στα σχολεία μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Από την πλευρά του ο  Διδασκαλικός σύλλογος Ξάνθης αφού μελέτησε συνέταξε την παρακάτω επιστολή στους αρμόδιους:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣ : 1. Τον Υπουργό Παιδείας  κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

  1. Τον περ. Δ/ντή Α/θμιας & Β/μιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ. κ. Παναγιώτη Κεραμάρη
  1. Την Αν. Δ/ντρια Π.Ε. Ξάνθης κ. Δήμητρα Ντομπρίκη
  2.   Τη  ΔΟΕ
  3. Μέλη Συλλόγου
  4. ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης»

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης  σε σχέση με το ζήτημα της υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος του Ι.Ε.Π. «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», είχε εκφράσει  έγκαιρα πολύ σοβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα και είχε στηρίξει με απεργιακές κινητοποιήσεις το αίτημά του για τη μη υλοποίησή του. Η δημιουργία των όποιων  αντιπαραθέσεων που προέκυψαν, ήταν αποτέλεσμα της απουσίας μεθοδολογικού-επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας  με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και αποτέλεσμα πλήθος άλλων σημείων που ήταν ασαφή, μη επαρκώς τεκμηριωμένα και προβληματικά, έχοντας όμως πάντα ως εκπαιδευτικό ζητούμενο τη στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, την ενίσχυση της ελληνομάθειας και τη διευκόλυνση των νηπίων της μειονότητας στην ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Εκπαιδευτικών Συλλόγων, των νομών Ξάνθης και Ροδόπης,  σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και σε συνεργασία  με το Δ.Σ της ΔΟΕ και θεωρώντας  επιπλέον ως κομβικό σημείο να διασαφηνιστούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος, ο ρόλος και ο τρόπος παρέμβασης των γλωσσικών διαμεσολαβητών, συμμετείχαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,  επισημαίνοντας την πραγματοποίηση ουσιαστικού διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα και ότι γνώμονας της κατάθεσης των προτάσεων και των κινητοποιήσεων δεν είναι άλλος από τη στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης καταγράφηκαν και ανακοινώθηκαν τόσο από τη ΔΟΕ με σχετική απόφαση, όσο και από το Υπουργείο Παιδείας με Δελτίου Τύπου.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο να επιβάλλει τη συμμετοχή συναδέλφου, μέλους του Συλλόγου του, στην υλοποίηση ενός  πιλοτικού προγράμματος, αφού απαραίτητη προϋπόθεση  για τη συμμετοχή και εφαρμογή του κάθε πιλοτικού προγράμματος είναι η εθελοντική συμμετοχή με τη σύμφωνη γνώμη πάντα του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή της κάθε Σχολικής μονάδας και έπειτα μάλιστα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα πιλοτικά προγράμματα είναι προγράμματα προαιρετικού χαρακτήρα, ουδεμία υποχρεωτικότητα ενέχουν για τους εκπαιδευτικούς και χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις κανένα πιλοτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να επιβληθεί διά της βίας και αυταρχικά στους εκπαιδευτικούς.

Η παρουσία τρίτων προσώπων στη σχολική  τάξη προϋποθέτει έγκριση άδειας εισόδου από το αρμόδιο όργανο εντεταγμένο στην δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, διαφορετικά έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Π.Δ. 79/2017 καθώς και με τις σχετικές εγκυκλίους λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων  για την είσοδο τρίτων προσώπων στις σχολικές μονάδες.

     Το Ι.Ε.Π. δεν δύναται να τοποθετεί πρόσωπα στις σχολικές μονάδες γιατί αποτελεί αποκλειστικά γνωμοδοτικό επιστημονικό όργανο και καμία υπηρεσιακή σχέση έχει με τους δημοσίους υπαλλήλους, μιας και αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ.

Το εκπαιδευτικό έργο των νηπιαγωγών δεν μπορεί να καταγράφεται και να αξιολογείται από πρόσωπα εκτός θεσμικών οργάνων χωρίς τη συναίνεση και τη σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού της τάξης (Οδηγός Καταγραφής Υλοποίησης πιλοτικής παρέμβασης από τον συνεργάτη/γλωσσικό διαμεσολαβητή). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων  των νηπιαγωγών και προσβολή της  προσωπικότητά τους.

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα έρευνας δράσης προκειμένου να υλοποιηθεί στη σχολική τάξη προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση των γονέων, όταν μάλιστα πρόκειται για ανήλικους μαθητές (προσωπικά δεδομένα μαθητών).

Για την εφαρμογή και την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να τηρούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες που πηγάζουν από την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς θα πρέπει να τηρούνται και όλα τα ζητήματα δεοντολογίας, όπως αυτά καταγράφονται από το Ι.Ε.Π. (Προδιαγραφές Υποβολής αίτησης για άδεια διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία):

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων για τους σκοπούς της έρευνας

Τον προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους

Τη δυνατότητά τους να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της έρευνας

Η όποια επιλογή των σχολικών μονάδων γίνεται βάσει αξιολόγησης αιτήσεων, έπειτα και από την  υποβολή αίτησης συμμετοχής σχολικών μονάδων και αξιολόγησης αυτών κατά την επιλογή, και όχι δια της επιβολής. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοθέση του Ι.Ε.Π.  και  κοινοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, μη τηρουμένων των παραπάνω προ αναφερόμενων διαδικασιών για την υλοποίηση και εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση και δήλωση εκπροσώπου, μέλους του Ι.ΕΠ.,  κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης επιμορφωτικής συνάντησης και παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ότι το πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτικό και μπορεί ο καθένας να δηλώσει την αποχώρηση του από το πρόγραμμα, θεωρεί ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα η επιλογή συμμετοχής ή αποχώρησης του κάθε συναδέλφου από το συγκεκριμένο  πρόγραμμα.

 Από  το Δ.Σ.

Διδασκαλικός σύλλογος Ξάνθης