Το ξενοδοχείο Thassos Grand Resort διοργανώνει ‘Ημέρες Καριέρας’ στο Hotel Νέστος στη Ξάνθη την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 (12.00-18.00)

Το ξενοδοχείο Thassos Grand Resort διοργανώνει ‘Ημέρες Καριέρας’ στο Ξενοδοχείο Νέστος στη Ξάνθη την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00-18.00. Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους βιογραφικό σημείωμα. Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις για την κάλυψη 100 περίπου θέσεων εργασίας για την Καλοκαιρινή σεζόν Μάιος – Οκτώβριος 2019. Για κάθε ενδιαφερόμενο, η πρόταση των ξενοδοχείων περιλαμβάνει συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, προσφέρεται επίσης διαμονή & διατροφή. Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν όλους τους τομείς. Περισσότερες πληροφορίες για τις Ημέρες Καριέρας στο τηλ. 6934 991090, K. Γιαλίδης, e-mail: gm@thassograndresort.gr / hr@thassosgrandresort.gr / reala.cv.2016@gmail.com.