Το έργο «e-Social Health Care» υλοποιεί ο Δήμος Τοπείρου για την ιατρική τηλεφροντίδα

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ο Δήμος μας, σε συνεργασία με τους Δήμους Νέστου και Zlatograd, υλοποιεί από τον Ιούνιο του 2018 το έργο «e-Social Health Care», με ακρωνύμιο «e-SOHECA» συνολικού εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 764.751,16 €.

Το έργο «e-SOHECA» συγχρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς πόρους και κατά 15% από Εθνικούς πόρους και είναι ενταγμένο στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020.

Το έργο e-SOHECA

Το έργο, αποσκοπεί στην δημιουργία συστήματος Τηλεϊατρικής, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι Δημότες των συνεργαζόμενων Δήμων, ενώ παράλληλα θα αναβαθμιστούν με εξοπλισμό και εργασίες συντήρησης,  περιφερειακά ιατρεία των περιοχών μας. Κύριος στόχος του παρόντος έργου, είναι η ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου για όσους Δημότες το επιθυμούν καθώς και η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες Δημοτών οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τα ιατρικά κέντρα ή/και έχουν κινητικά προβλήματα.

Το σύστημα Τηλεϊατρικής

Το σύστημα που αναπτύσσεται, ακολουθεί όλα τα απαραίτητα Ευρωπαϊκά Ιατρικά Πρότυπα για την Τηλεϊατρική και την Ασφάλεια Πληροφοριών και βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Υποστηρίζει τη δημιουργία Φακέλου Φροντίδας Δημότη όπου δίνεται η δυνατότητα καταγραφής του Ιστορικού του κάθε Ασθενούς καθώς και τη δυνατότητα καταγραφής κρίσιμων ιατρικών μετρήσεων όπως πίεση, καρδιακοί παλμοί, συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, ηλεκτροκαρδιογραφήματος, γλυκόζης, σωματικού βάρους κλπ.

Οι μετρήσεις αυτές, μπορούν να καταγράφονται άμεσα στο σύστημα και να αποστέλλουν πληροφορίες στο ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί τον συγκεκριμένο ασθενή, όπως επίσης και ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Λειτουργία του συστήματος

Για τη λειτουργία του συστήματος, ο κάθε συμμετέχων Δήμος έχει προμηθευτεί Ιατρικό και Τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένα κέντρα – περιφερειακά ιατρεία – για την εξυπηρέτηση όλων των Δημοτών. Επιπλέον, θα δοθεί πιλοτικά εξοπλισμός σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες Δημοτών, για να πραγματοποιούν μετρήσεις από την οικία τους. Τα δεδομένα, θα συλλέγονται και θα αξιολογούνται, εφ’ όσον έχουν την έγκριση του ασθενούς, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και παρακολούθηση του.

Παράλληλες Δράσεις του e-SOHECA

Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και ημερίδες σε κάθε Δήμο. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και σε Δημότες και συγγενικά τους πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Πορεία του έργου e-SOHECA

Το έργο e-SOHECA, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση υλοποίησης. Όλα τα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία και την εξέλιξη  του έργου και από την ιστοσελίδα http://e-socialhealthcare.eu/

Ο Δήμος Τοπείρου

Ο Δήμος Τοπείρου συμμετέχει στο έργο με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 211.520,00 € και αποτελεί το Δήμο ο οποίος θα φιλοξενήσει το σύστημα Τηλεϊατρικής φροντίδας το οποίο αναπτύσσεται.

Είναι κατά συνέπεια ο Δήμος ο οποίος θα υποστηρίζει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο έργο Δήμους τεχνολογικά.

Πέραν της προμήθειας του απαραίτητου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της εγκατάστασης του Λογισμικού, ο Δήμος  έχει προχωρήσει και σε προμήθεια κλιματιστικών με φίλτρα σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία θα εγκατασταθούν στα Ιατρεία του.

Τέλος, ο Δήμος θα επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη του συστήματος και των Δημοτών, με την στελέχωσή του με καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό.