Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου

Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 μ.μ. συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020.

2ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση – Παραλαβή 2ου Σταδίου της Μελέτης « Μελέτη για την Κατασκευή δύο (2) Μεταλικών Κερκίδων» .

3ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων.

4οΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

5ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2020 με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

6o ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.