ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΕΠΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΓΕΡΩΝ ΤΑ….ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΩΝ

Την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μάλιστα το τελευταίο θέμα αφορά την έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτός έδρας μετακίνησης στις Βρυξέλλες, το θέμα δηλαδή που….καταψηφίστηκε με ψήφους 12-11 στο δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης και υποτίθεται θα πλήρωναν από την τσέπη τους Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης Γιάννης Μπούτος και ΤΑ μέλη της «αποστολής» κατά δήλωση του πρώτου!

Αναλυτικά όλα τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 4 Νοεμβρίου είναι τα παρακάτω:

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
 2. Έγκριση του από 31-10-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 23-10-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «προμήθεια εσωτερικών πολυεστερικών ανοιγόμενων δοχείων για ημιυπόγειους κάδους απορριμμάτων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση του από 30-10-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση του από 30-10-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση του από 30-10-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων ΔΕ Σταυρούπολης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οδού από την ΕΟ 14 (Δράμας – Ξάνθης) έως το Δασικό χωριό» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 10. Έγκριση φακέλου του έργου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 11. Έγκριση φακέλου του έργου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 12. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Έγκριση της αριθμ.27/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Ψήφιση Ισολογισμού 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 14. Έγκριση της αριθμ.28/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 15. Έγκριση της αριθμ.29/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Απολογισμός επιχειρησιακού 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 16. Έγκριση της αριθμ.30/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 17. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (ενεαμήνου) του έτους 2019 (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 18. Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)
 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 20. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτός έδρας μετακίνησης στην Αθήνα (συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 21. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτός έδρας μετακίνησης στις Βρυξέλλες (συντάκτρια Όλγα Θεραπίδου)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Εμμανουήλ Τσέπελης

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής