Οι σταυροί προτίμησης των υποψήφιων βουλευτών της ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ σε όλους τους δήμους του Ν. Ξάνθης

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ενσωμάτωση100,00%

Σε 104 από 104 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι: 54.274

Ψήφισαν: 26.569, ποσοστό: 48,95%

Έγκυρα: 25.903, ποσοστό: 97,49%

Άκυρα: 441, ποσοστό: 1,66%

Λευκά: 225, ποσοστό: 0,85%

Αποχή: 27.705 , ποσοστό: 51,05%

ΣΥΡΙΖΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 10.002 (38,61%)

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου 3.119
 2. ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του Χασάν 2.221
 3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 1.472
 4. ΡΟΥΤΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου 433
 5. ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΛΥΓΙΑ του Βασιλείου 204

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 9.430 (36,41%)

 1. ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη 2.665

2.ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου 2.457

 1. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου 2.024
 2. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΤΟΥΡΚΕΣ του Μεχμέτ 476
 3. ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ του Σουκρή 188

ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ

Ψήφοι Συνδυασμού: 1.647 (6,36%)

 1. ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου 552
 2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου 425
 3. ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή 257
 4. ΑΜΑΞΑ ΑΓΛΑΪΑ του Ευαγγέλου 68
 5. ΣΑΦΕΡ ΟΓΛΟΥ ΝΕΡΙΜΑΝ του Χουσεΐν 13

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 9.248 (39,01%)

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου 3.119
 2. ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του Χασάν 2.221

3 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 1.472

 1. ΡΟΥΤΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου 433

5 ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΛΥΓΙΑ του Βασιλείου 204

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 8.472 (35,74%)

 1. ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη 2.665
 2. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου 2.457
 3. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου 2.024
 4. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΤΟΥΡΚΕΣ του Μεχμέτ 476

5 ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ του Σουκρή 188

ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ

Ψήφοι Συνδυασμού: 1.486 (6,27%)

 1. ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου 552
 2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου 425
 3. ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή 257
 4. ΑΜΑΞΑ ΑΓΛΑΪΑ του Ευαγγέλου 68
 5. ΣΑΦΕΡ ΟΓΛΟΥ ΝΕΡΙΜΑΝ του Χουσεΐν 13

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 958 (43,60%)

 1. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου 309
 2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου 284
 3. ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη 250
 4. ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ του Σουκρή 32
 5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΤΟΥΡΚΕΣ του Μεχμέτ 32

ΣΥΡΙΖΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 754 (34,32%)

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου 415
 2. ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του Χασάν118
 3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 69
 4. ΡΟΥΤΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου 21
 5. ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΛΥΓΙΑ του Βασιλείου 11

ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ

Ψήφοι Συνδυασμού: 161 (7,33%)

 1. ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου 75
 2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου 45
 3. ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή 20
 4. ΑΜΑΞΑ ΑΓΛΑΪΑ του Ευαγγέλου 7
 5. ΣΑΦΕΡ ΟΓΛΟΥ ΝΕΡΙΜΑΝ του Χουσεΐν 0

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ενσωμάτωση100,00%

Σε 63 από 63 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι: 27.889

Ψήφισαν: 14.376, ποσοστό: 51,55%

Έγκυρα: 14.011, ποσοστό: 97,46%

Άκυρα: 227, ποσοστό: 1,58%

Λευκά: 138, ποσοστό: 0,96%

Αποχή: 13.513, ποσοστό: 48,45%

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 5.122 (36,56%)

 1. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου 1.806
 2. ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη 1.153
 3. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου 1.145
 4. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΤΟΥΡΚΕΣ του Μεχμέτ 451
 5. ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ του Σουκρή 246

ΣΥΡΙΖΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 5.018 (35,81%)

 1. ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του Χασάν 2.058
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου 1.375
 3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 580
 4. ΡΟΥΤΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου 109
 5. ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΛΥΓΙΑ του Βασιλείου 71

ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ

Ψήφοι Συνδυασμού: 1.654 (11,81%)

 1. ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή 586
 2. ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου 566
 3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου 280
 4. ΑΜΑΞΑ ΑΓΛΑΪΑ του Ευαγγέλου 80
 5. ΣΑΦΕΡ ΟΓΛΟΥ ΝΕΡΙΜΑΝ του Χουσεΐν 10

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ενσωμάτωση: 100,00%

Σε 35 από 35 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι: 16.404

Ψήφισαν: 9.123, ποσοστό: 55,61%

Έγκυρα: 8.904, ποσοστό: 97,60%

Άκυρα: 130, ποσοστό: 1,42%

Λευκά: 89, ποσοστό: 0,98%

Αποχή: 7.281, ποσοστό: 44,39%

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 3.799 (42,67%)

 1. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου 1.484
 2. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΤΟΥΡΚΕΣ του Μεχμέτ 645
 3. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου 618
 4. ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη 590
 5. ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ του Σουκρή 272

ΣΥΡΙΖΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 2.794 (31,38%)

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου 868
 2. ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του Χασάν 830
 3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 510
 4. ΡΟΥΤΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου 64
 5. ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΛΥΓΙΑ του Βασιλείου 39

ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ

Ψήφοι Συνδυασμού: 922 (10,35%)

 1. ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή 365
 2. ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου 323
 3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου 145
 4. ΑΜΑΞΑ ΑΓΛΑΪΑ του Ευαγγέλου 21
 5. ΣΑΦΕΡ ΟΓΛΟΥ ΝΕΡΙΜΑΝ του Χουσεΐν 3

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Ενσωμάτωση 100,00%

Σε 46 από 46 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι: 20.297

Ψήφισαν: 11.898, ποσοστό: 58,62%

Έγκυρα: 11.523, ποσοστό: 96,85%

Άκυρα: 232, ποσοστό: 1,95%

Λευκά: 143, ποσοστό: 1,20%

Αποχή: 8.399, ποσοστό: 41,38%

ΣΥΡΙΖΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 6.119 (53,10%)

 1. ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του Χασάν 4.393
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου 437
 3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 247
 4. ΡΟΥΤΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου 36
 5. ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΛΥΓΙΑ του Βασιλείου 35

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψήφοι Συνδυασμού: 3.809 (33,06%)

 1. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΤΟΥΡΚΕΣ του Μεχμέτ 1.456
 2. ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ του Σουκρή 672
 3. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου 659
 4. ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη 505
 5. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου 370

ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ

Ψήφοι Συνδυασμού: 1.077 (9,35%)

 1. ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή 890
 2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου 74
 3. ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου 22
 4. ΣΑΦΕΡ ΟΓΛΟΥ ΝΕΡΙΜΑΝ του Χουσεΐν 9
 5. ΑΜΑΞΑ ΑΓΛΑΪΑ του Ευαγγέλου 6