Απάντηση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον κάθετο δρόμο Εχίνος Ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Απάντηση στην ερώτηση του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για το θέμα του κάθετου δρόμου Εχίνου-Ελληνοβουλγαρικών συνόρων έδωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Η απάντηση έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου»

Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 3543/24.1.20

Σε απάντηση του υπηρεσιακού σας σημειώματος, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η ανωτέρω σχετική ερώτηση με Θέμα «Κάθετος άξονας ελληνοβουλγαρικών συνόρων Ξάνθης (Δηνάριο Μελίβοια — Μελίβοια Εχίνος», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων:

Στο Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΣΑΕ 071, εντάχθηκε το 2019 το έργο με κωδικό αριθμό 2019ΣΕ07100005 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 70 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗ-ΕΧΙΝΟΣ – ΕΑΑΗΝΟΒΟΥΑΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ: ΤΜΗΜΑ ΜΕΑΙΒΟΙΑ-ΔΣΙΜΑΡΙΟ» με προϋπολογισμό 40.500.000€ (βλ. συνημμένο πίνακα).

Το έργο εντάχθηκε στον Εθνικό ΠΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η προϊσταμένη αρχή δεν θα προβεί σε κοινοποίηση προς τον (ή τους) ανακηρυχθέντα (ες) ανάδοχο (ους) της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος των δημοπρασιών, πριν την οριστική ένταξη του έργού σε επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδού 2014-2020.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Σκάλκος