Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Ιουλίου (14.00) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Αντ’ αυτού αντιδήμαρχου Ξάνθης Κυριάκου Παπαδόπουλου την Τετάρτη 25 Ιουλίου (14.00) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου δήμου Ξάνθης» εργολαβία «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οδού από την εθνική οδό 14 (Δράμας-Ξάνθης) ως το δασικό χωριό» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
  2. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του δήμου Ξάνθης με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού» (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)
  3. Κατάρτιση όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σύγχρονου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης δήμου Ξάνθης» (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)
  4. Προέλεγχος απολογισμού 2017 (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
  5. Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Μαρία Σπανού)
  6. Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).