Συνάντηση εργασίας στο Επιμελητήριο Ξάνθης για το έργο QNeST

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στο Επιμελητήριο Ξάνθης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism”, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ADRION.

Οι συμμετέχοντες – εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη γαστρονομία – συζήτησαν τα εμπόδια και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν. Αντάλλαξαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους με στόχο τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάδειξη της περιοχής μας. Όλοι εξέφρασαν την επιθυμία για συνεργασία και συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί άμεσα παρόμοια συνάντηση.

Μέσω του QNeST θα αναπτυχθούν σήματα – brand “Adrion QNeST” σε εταιρείες και φορείς, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων στις περιοχές δράσης και θα σχεδιαστούν καινοτόμες θεματικές Πολιτιστικές Διαδρομές για βιώσιμο τουρισμό σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο.