Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος την Κυριακή 19/8 στην Θεία Λειτουργία του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πηγαδίων Ξάνθης!

ÓÔÇÍ ÌÏÍÇ ÐÅÍÔÅËÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÇÓÅ ÓÇÌÅÑÁ Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÌÅ ÐËÇÑÙÌÁ ÔÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÔÏÕÓ ÐÁËÉÏÕÓ ÏÉÊÏÔÑÏÖÏÕÓ -ÓÕÌÌÁÈÇÔÅÓ ÔÏÕ ÓÔÏ ÏÉÊÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÐÁÕËÏÓ ÓÔÏÕÓ ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÕÓ ÏÔÁÍ ÇÔÁÍ ÏÉÊÏÔÑÏÖÏÓ ÊÁÉ Ï ÉÄÉÏÓ..ÏÉ ÓÕÍÁÍÔÇÓÅÉò ÁÕÔÅÓ ÃÉÍÏÍÔÁÍ ÐÁËÉÁ (ïðùò áíåöåñå ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ) ÁËËÁ ÔÁ ÔÅËÅÕÔÁÉ Á ×ÑÏÍÉÁ ÅÉ×ÁÍ ÁÔÏÍÇÓÅÉ.ÅÔÓÉ ÁÐÏÖÁÓÉÓÅ ÍÁ ÎÁÍÁÓÕÍÁÍÔÇÈÏÕÍ ÏÐÙÓ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÇÍ ÌÏÍÇ ÐÅÍÔÅËÇÓ- ÌÅÔÁ ÔÏÍ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÌÏ ÊÁÉ ÔÏ ÊÅÑÁÓÌÁ ÏÉ ÅÐÉÓÊÅÐÔÅÓ ÎÅÍÁÃÇÈÇÊÁÍ ÓÔÏ ÄÉÏÑÈÏÄÏÎÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÐÏ ÔÏÇÍ ÇÃÏÕÌÅÍÏ ÔÇÓ ÌÏÍÇÓ ÅÐÉÓÊÏÐÏ ÌÁÑÁÈÙÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÌÅÔÅÂÇÓÁÍ ÓÔÏ ÓÕÍÅÄÑÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÏÐÏÕ ÌÅ ÐÑÏÔÑÏÐÇ ÔÏÕ ÌÁÊ.ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÐÇÑÁÍ ÔÏÍ ËÏÃÏ ÐÏËËÏÉ--(ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος Ιερώνυμος θα επισκεφτεί την πόλη της Ξάνθης το Σάββατο 18 Αυγούστου σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Μαχητής Θράκης, προκειμένου να παντρέψει ο ίδιος φιλικό του ζευγάρι που θα παντρευτεί στον Ιερό Ναό του Ακάθιστου Ύμνου στη Π. Πόλη ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε γεύμα προς τιμή του. σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Το πρωϊ της Κυριακής 19/8 ο Αρχιεπίσκοπος θα παραστεί και θα ιερουργήσει μαζί με τον Μητροπολίτη Ξάνθης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πηγάδια Ξάνθης.

Αμέσως μετά (στις 11 το πρωϊ ) ο Αρχιεπίσκοπος θα βρεθεί για καφέ στο Le chalet όπου και θα συναντήσει τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη, τον Δήμαρχο Αβδήρων Γιώργο Τσιτιρίδη, τους βουλευτές και διαφόρους φορείς του Νομού Ξάνθης.