ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ: Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-02-2019 και ώρα 6 μ.μ, στην αίθουσα συσκέψεων του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LE CHALET, με τα παρακάτω θέματα :

1.– ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

2.– ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

3.– ΕKΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  1. –ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5.– ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.– ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7.– ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8.– ΕΚΘΕΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

  1. – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

10.– ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. –ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ/Σ ΕΝΩΣΗΣ & ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα και ώρα 7 μμ στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Οι υποψήφιοι για την εκλογή στα όργανα Διοίκησης της ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από τα καταστατικά των ΕΠΟ και ΕΠΣΞ δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 04-02-2019 και ώρα 14:00, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της ΕΠΣΞ για τη Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του καταστατικού της Ένωσης και τα σωματεία υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ το αργότερο μέχρι και την 07-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, το πληρεξούσιο έγγραφο για την αντιπροσώπευσή τους στην Γ/Σ, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της ΕΠΣΞ η παραλαβή των οικονομικών εγγράφων και του Διοικητικού απολογισμού καθώς και άλλο σχετικό έγγραφο θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία της Ένωσης σε εργάσιμες ώρες, από 04-02-2019 έως και 07-02-2019.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πανίδης Γεώργιος

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δαλακούρας Ιωάννης