Ένωση Στρατιωτικών Π.Ε. Ξάνθης: Ενημέρωση για Χρονολόγιο Μισθολογίου Στρατιωτικών

Το τελευταίο διάστημα πολύς λόγος (και δικαίως) γίνεται για το θέμα των αναδρομικών των στρατιωτικών, τα οποία -όπως ευρέως ακούγεται- θα δοθούν στο άμεσο διάστημα. Η οποιαδήποτε προσέγγιση επί του θέματος, για να καθίσταται ολοκληρωμένη, θα πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται σε γεγονότα που προηγήθηκαν.

Με το ν. 4093/2012 επήλθαν μειώσεις στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) -μέλος της οποίας είναι η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.)- προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο με την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του έκρινε αντισυνταγματικές (τις μειώσεις), υποχρεώνοντας την κυβέρνηση στην επαναφορά των αποδοχών των στελεχών των ΕΔ στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

Με το ν.4307/2014, η τότε κυβέρνηση έφερε νέο μισθολόγιο, μη συμμορφούμενο πλήρως και ορθώς στην ως άνω απόφαση του ΣτΕ, επιστρέφοντας μόνο το 50%. Η ΠΟΕΣ, προσφεύγοντας και πάλι στο ΣτΕ, κέρδισε εκ νέου τη δικαστική διαμάχη, καθόσον κρίθηκε για άλλη μια φορά το νέο μισθολόγιο (ν. 4307/2014) αντισυνταγματικό, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ.

Η νυν κυβέρνηση καθιερώνει νέο μισθολόγιο με το ν.4472/2017, χωρίς να αποδώσει τα οφειλόμενα των προηγούμενων ετών στα στελέχη των ΕΔ, τα οποία – οφειλόμενα – μάλιστα δια στόματος ΥΕΘΑ κ. Πάνου Καμένου τα χαρακτηρίζει «κλεμμένα».

Στην 83η ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός εξαγγέλλει την άμεση συμμόρφωση της κυβέρνησης στις αποφάσεις του ΣτΕ, αποδίδοντας τα οφειλόμενα στα στελέχη των ΕΔ άμεσα.

Μετά από εξαγγελία, την 1η Νοεμβρίου κατατίθεται σχέδιο νόμου στη Βουλή προς ψήφιση, σύμφωνα με το οποίο, κατά την άποψη της Κυβέρνησης, επέρχεται συμμόρφωση στις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ.

Από διαρροή του σχεδίου, προκύπτει, κατά την άποψή μας, ότι η κυβέρνηση, για άλλη μία φορά δε συμμορφώνεται πλήρως και ορθώς στις αποφάσεις του ΣτΕ, καθώς αφενός δεν επιστρέφονται στο ακέραιο τα οφειλόμενα και αφετέρου δεν επανέρχονται οι τελικές αποδοχές στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, γεγονότα που οπωσδήποτε θα επιφέρουν νέες δικαστικές αντιδράσεις.

Στη διάθεσή σας να επιλύσουμε κάθε απορία σας σχετική με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας.

Με εκτίμηση

Ανθυπασπιστής (ΥΠ-Π) Τσαπρούνης Βάιος

Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Ξάνθης

6947401286