Δύο συνεδριάσεις για τον Δήμο Τοπείρου την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου

Δύο συνεδριάσεις για τον Δήμο Τοπείρου την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου.

Η πρώτη θα γίνει στις 14:00 μ.μ. για να συζητηθούν 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη ενώ μία ώρα αργότερα στις 15:00 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει με ένα μοναδικό θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2020 και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020- Στοχοθεσία 2020. (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα )

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1ο ΘΕΜΑ: 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Πάλλα)

2οΘΕΜΑ:  Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων εξόδων  Γ τριμήνου 2019 (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Πάλλα)

3οΘΕΜΑ:  Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ. έτους 2020 Δήμου Τοπείρου.(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2020 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής : κ .Δήμαρχος)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη  τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2020.  (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Χατζηγιαννάκου).

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του δεύτερου ΑΠΕ για το έργο « Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δρόμου Εξοχής – Μέλισσας» (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σιαμίδης).

8ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στη δημοτική Κοινότητα

Ευλάλου, στα αγροκτήματα:  Π.Ολβίου, Κρεμαστή,Κεντητή,Μικροχώρι,Ορφανό,Κύρνο,Ηλιόπετρα, Δεκάρχου. (Εισηγητής: κ. Γιώργος Γρηγοριάδης).

9ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης δύο αιθουσών  που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του  Πνευματικού Κέντρου  Μέλισσας στο Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας για δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου.  (Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10οΘΕΜΑ: Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

11ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ