686 προϊόντα με δείκτες Laser κατασχέθηκαν από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης

Στα πλαίσια της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  κατασχέθηκαν από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης  686 προϊόντα  με δείκτες Laser

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

653      Μπρελόκ  (μικρά, μεσαία και μεγάλα)

5          Στυλό

28        Παιχνίδια

Εφιστούμε την  προσοχή στους καταναλωτές καθώς απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά “Laser pointers” τάξεως 3 και άνω είτε ως έχουν είτε ως εξαρτήματα άλλων ειδών.

H διάθεση στην αγορά “Laser pointers” τάξεως 2 και κάτω, επιτρέπεται εφόσον συνοδεύεται από έγγραφη πιστοποίηση εργαστηρίου αναγνωρισμένου κύρους της  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την κατάταξη του εν λόγω προϊόντος.