ΣΚΛΗΡH ΑΠΑΝΤΗΣH ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΜΜΕ ΤΟΥ ΤΣΕΠΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

Αναφορικά με τα σχετικά δημοσιεύματα, για τα οδοιπορικά έξοδα στη Ρουμανία

Με αφορμή τα συκοφαντικά δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΘΡΑΚΗ» στα έντυπα και ηλεκτρονικά της μέσα, σχετικά με την μετακίνηση του Δημάρχου Ξάνθης Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου, των Δημοτικών Συμβούλων και του πολίτη στον Δήμο Campulung Ρουμανίας, σας επισημαίνουμε ότι:

Η αναρτημένη από το Δήμο μας απόφαση στη «Διαύγεια», που επικαλείστε, αναφέρεται στη διάθεση πίστωσης σύμφωνα με τα όρια δαπάνης που προβλέπονται εκ του Νόμου και αιτείται τεκμηριωμένα για δέσμευση το «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» με σκοπό την εκτός έδρας μετακίνηση των πέντε μελών της αποστολής, προς τον Δήμο Campulung Ρουμανίας.

Τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή κτλ.) στα οποία αναφέρεστε, για την μετακίνηση των αιρετών και του πολίτη που συμμετείχαν στην αποστολή με προορισμό τον Δήμο Campulung στην Ρουμανία δεν ξεπερνούν συνολικά για όλους, το ποσό των 1.800 ευρώ.

Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Campulung προς τον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, με την παράκλιση να συμπεριληφθεί και ο πολίτης μεταξύ των μελών της αποστολής και εγκρίθηκε με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.