Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε 669 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ολοκληρώθηκε το ενταγμένο, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020, έργο «Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», προϋπολογισμού 2.909.405,50 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και δικαιούχος της χρηματοδότησης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των ψηφιακών υποδομών με νέο σύγχρονο εξοπλισμό και η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) και εφαρμογών πληροφορικής στις Σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Προσχολική, Α/θμια και Β/θμια Γενική Εκπαίδευση και περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ασύρματων σημείων πρόσβασης δικτύου WF, servers, διαδικτυακές κάμερες, διαδραστικά συστήματα και σετ ρομποτικής.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού έγινε σε 669 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια Γενικής Παιδείας) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις οποίες το συνολικό μαθητικό δυναμικό ανέρχεται σε 63.642 άτομα, όπως αποτυπώνεται για το σχολ. έτος 2017-2018, στο πληροφοριακό σύστημα MySchool (επίσημο σύστημα καταγραφής των στοιχείων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).