Η ΣΕΚΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ και πρωταγωνιστεί σταθερά πλέον, στην εγχώρια και διεθνή αγορά!

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/07/2017 ΕΩΣ 30/06/2018 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΚΕ

Στα 74.954.802 ευρώ αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών σύμφωνα με τον ισολογισμό της ΣΕΚΕ από 1/7/2017 έως και 30/6/2018!!! Γεγονός που αποδεικνύεται από την καθαρή γλώσσα των οικονομικών στοιχείων και παράλληλα δικαιώνει τον Πρόεδρο και την διοίκηση της ΣΕΚΕ (Παναγιώτης Ταρενίδης) που στην πιο δύσκολη καμπή της ιστορίας της, ανέθεσε στον Αλέξανδρο Κοντό το «τιμόνι» της κορυφαίας Συνεταιριστικής Καπνικής Οργάνωσης! Κι εκεί που η κορυφαία καπνική εταιρεία πήγαινε στα…τάρταρα, την κάνανε πρώτη στην ΕΛΛΑΔΑ και 2η στα Βαλκάνια!!!

Αναλυτικότερα:

Τον ισολογισμό της περιόδου από 01/07/2017 έως 30/06/2018  της  ΣΕΚΕ Α.Ε. ενέκρινε την Παρασκευή 8/3/2019, η 72η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

Ο ισολογισμός επιβεβαίωσε την θετική πορεία της ΣΕΚΕ, η οποία  αναπτύσσεται δυναμικά, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και πρωταγωνιστεί στην εγχώρια και τη διεθνή καπνική αγορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν:

Ο κύκλος εργασιών της ΣΕΚΕ για την χρήση 01/07/2017 – 30/06/2018  ανήλθε σε 74.954.802,17€ έναντι 64.488.951,54€ της προηγούμενης χρήσης (1/7/2016-30/6/2017). Ήτοι αυξήθηκε κατά 10.465.850,63€ με ποσοστό αύξησης 16,23%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε 5.069.883,08€ έναντι 4.581.430,41 της προηγούμενης χρήσης (Αύξηση κατά 488.452,67€ και ποσοστό 10,66%).