ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ – Δικαιώθηκαν οι Ξανθιώτικες εταιρείες στην Επιτροπή του αρ. 152 για το ΧΥΤΑ Ξάνθης, θα γίνει εκ νέου η δημοπρασία!

Μήπως πρέπει να «ξανακάνουμε» αντιδήμαρχο αθλητισμού
τον Φανουράκη, ώστε να βάλει στη… “γούρνα” του Κολυμβητηρίου και το…διαχωριστικό
του; Γιατί στο τέλος θα «τρελαθούμε» όλοι μ’ αυτά που ακούμε στο δημοτικό
συμβούλιο…
*Δικαιώθηκαν οι Ξανθιώτικες κοινοπραξίες
και ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου για τον διαγωνισμό της επέκτασης του
ΧΥΤΑ Ξάνθης και τον αποκλεισμό τους από αυτόν.
Συγκεκριμένα δεκτή έκανε η Ειδική
Επιτροπή του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης την
προσφυγή των δύο Ξανθιώτικων κοινοπραξιών τεχνικών εταιριών που είχαν προσφύγει
κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας που κατοχύρωνε το έργο στην
εταιρεία Μεσόγειος ΑΕ.
….
*Όπως είναι γνωστό, οι δύο
κοινοπραξίες «ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ-ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΤΕ» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΕ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-ΖΕΥΞΗ ΑΕ» προσέφυγαν στην Συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής του
άρθρου 152 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας και Θράκης.
Η αρμόδια Επιτροπή λοιπόν έκανε
δεκτές τις προσφυγές και ακυρώνει την απόφαση της αποκεντρωμένης που δεν έκανε
δεκτές τις ενστάσεις τους για το διαγωνισμό και, ουσιαστικά, επαναφέρει την
υπόθεση του διαγωνισμού στο αρχικό της στάδιο, έξι μήνες δηλαδή μετά τη
δημοπρασία!!!
Υπενθυμίζουμε ότι στην  Επιτροπή εμφανίστηκαν οι Θωμάς Μίχογλου και
Παναγιώτης Αϊβαλιώτης εκπρόσωποι του Συνδέσμου , ο δικηγόρος Στέργιος
Γιαλάογλου πληρεξούσιος δικηγόρος της κοινοπραξίας « Κ/ΞΙΑ ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ-ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ», ο Οδυσσέας Καραγιαννακίδης πληρεξούσιος δικηγόρος της
κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ- ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΕ-ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ », η Μαρίκα Πουρνάρα
πληρεξούσια δικηγόρος της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ, ο Αθανάσιος Εκμεκτσής
εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, ο Δημήτριος Δημητριάδης εκπρόσωπος της
εταιρείας ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ, και ο Σταμος Τριμίντζιος εκπρόσωπος της εταιρείας
ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ .
…..
*Η Επιτροπή στην απόφασή της,
καταλήγει ως εξής:
Επειδή οι προσφεύγουσες με τις
κρινόμενες προσφυγές τους επαναφέρουν τους ισχυρισμούς που είχαν προτείνει με
τις υπ΄αριθμ. 8995, 8997/21.8.2017 ενστάσεις τους για τεχνικά ζητήματα σχετικά
με τις τεχνικές προσφορές των εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. και της Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Ε.- ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.-ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. Πλην όμως δεδομένου ότι δεν έχει τοποθετηθεί
ούτε ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ, η παρούσα Επιτροπή δεν δύναται να τοποθετηθεί επί
των ουσιαστικών αυτών ζητημάτων, αφού όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Ειδική
Επιτροπή του άρθρου 152 ΚΔΚ ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των λόγων ακύρωσης που
προβάλλονται κατά της πράξης του Γενικού Γραμματέα (άρθρο 4 παρ. 4 της κατ’
εξουσιοδότηση εκδοθείσας 31925/6.6.2007 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΦΕΚ Β΄ 1020).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούμαι την αποδοχή των
προσφυγών των κοινοπραξιών Κ/Ξ ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.- ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε. και Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Ε.-ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.-ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. και την ακύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ.
8995,8997/7.11.2017 απόφασης του Συντονιστή της ΑΔΜΘ. H Επιτροπή, αφού άκουσε
την εισήγηση, μελέτησε τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου, μετά από
διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού σκέφθηκε κατά Νόμο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ομόφωνα τα εξής:
Την αποδοχή
1.Της από 21-11-2017 προσφυγής
της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ- ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΕ-ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ
και
2. Της από 21-11-2017 προσφυγής
της κοινοπραξίας με την επωνυμία « Κ/ΞΙΑ ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ-ΚΟΣΥΝΘΟΣ
ΑΕ» και την ακύρωση της υπ. αρίθμ. 8995,8997/7-11-2017 απόφασης του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θράκης , σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν
στην ανωτέρω εισήγηση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57 /2017
Ο Γραμματέας
Κων/νος Μπλέτσας
Η Πρόεδρος
Όλγα Τσιρκινίδου
ΠΕ Πληροφορικής Πάρεδρος του
Ν.Σ.Κ.
….
*Μετά την δικαίωση των Ξανθιώτικων εταιρειών, η παράταξη Κοινωνία
Δημοτών (Μανώλης Φανουράκης) αναφέρει τα παρακάτω
:
Αναμένουμε την ανακοίνωση του
λαλίστατου κατά τα άλλα Δημάρχου Ξάνθης Χαράλαμπου Δημαρχόπουλο, μετά την
ακύρωση της απόφασης που έλαβε ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του
Συνδέσμου Απορριμμάτων,από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, σχετικά με έργο
της επέκτασης του ΧΥΤΑ.
Τοποθετούμενος ο ίδιος, θα πρέπει
να μας διευκρινίσει, ποιός θα πληρώσει το κόστος της δικής του αστοχίας, αν το
έργο αυτό των 4,500,000€ τελικά απενταχθεί και χαθεί.
Στο παραπάνω ερώτημα που άμεσα
του υποβάλλουμε,η απάντηση είναι μία.
Το κόστος του δικού του
σφάλματος, για άλλη μία φορά θα το πληρώσουν οι πολίτες της Ξάνθης.
Άντε μήπως και του χρόνου τέτοια
μέρα Κύριε Δήμαρχε, έχετε να μας υποδείξετε έστω και ένα έργο που να
πραγματοποιήσατε σε αυτήν την “έρημη” πόλη.
Για την “Κοινωνία
Δημοτών”
ΦΑΝΟΥΡΆΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΚΑΡΆ ΑΧΜΈΤ
ΜΥΛΩΝΆΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΡΕΚΆΡΗΣ ΜΙΑΧΉΛ
ΤΖΕΝΑΝ ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΉΝΗ
 ………
*Με το ποσό των 10.000.000 ευρώ
συμμετέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη σύσταση και
λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), κατόπιν σχετικής
απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Χρήστου Μέτιου κι εμείς θα του πούμε ΜΠΡΑΒΟ
αυτήν τη φορά!
Στόχος του Ταμείου είναι η
δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν υφιστάμενες αλλά και
νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους και δυναμικούς τομείς
της οικονομίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, παρακάμπτοντας τους
δυσμενείς όρους δανεισμού της τραπεζικής αγοράς.
Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί
αφενός με τη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων, όπως δάνεια επιμερισμού κινδύνου,
μικρά δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις, αφετέρου με την επένδυση σε Ταμεία
Δανείων, Ταμεία Εγγυήσεων κτλ.
Με τη διάθεση των 10 εκατομμυρίων
ευρώ, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ δίνει για πρώτη φορά  στις τοπικές επιχειρήσεις αυτή τη δυνατότητα
ενίσχυσης, τελικοί αποδέκτες της οποίας θα είναι νέες και υφιστάμενες πολύ
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως της
νομικής μορφής τους, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται σε οικονομικά βιώσιμες
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
ΟΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΑΤΙΝΑ
Θα κάνει…χρόνια να ξαναβγεί στην «Ανοιχτή γραμμή» η
εκπρόσωπος του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη μετά από αυτό
που έπαθε χθες βγαίνοντας στο Xanthi channel προκειμένου να μεταφέρει την επίσημη θέση του κόμματος για
το πρόστιμο των 38.2 εκατ. ευρώ σε βάρος της ΣΕΚΑΠ του Ιβάν Σαββίδη…
Όχι μόνο γιατί τα άκουσε για τα καλά για την γαλάζια
διοίκηση του 2009 που ήταν υπεύθυνη για το πρόστιμο, αλλά και γιατί ενώ δεν
είπε λέξη για την ταμπακιέρα, επέμενα στη γνωστή «πιπίλα» ότι ο Ιβάν, ήξερε
όταν αγόραζε την ΣΕΚΑΠ την υποχρέωσή του να πληρώσει αυτός το πρόστιμο των 38.2
εκατ. ευρώ που κληρονόμησε!!!
Μάλλον δεν θυμάται ότι τον ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΕ ο Αντώνης Σαμαράς τον
Ιβάν να αγοράσει την ΣΕΚΑΠ για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων! Σεβασμός
στην αλήθεια και την ιστορία τουλάχιστον…
Η ΚΑΤΙΝΑ