Από την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, ένας κύκλος έκλεισε, ανεβαίνουμε στο τρένο που οδηγεί στα καινούργια ταξίδια