Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 1.150 νέες θέσεις για μεταπτυχιακά- μέχρι την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου οι αιτήσεις!

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά του Ανοιχτού Πανεπιστημίου θα γίνουν μέχρι Πέμπτη 9 Ιανουαρίου.

Μεταπτυχιακά προγράμματα σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν 1.150 άτομα, προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα μεταπτυχιακά προσφέρονται από τη σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ και οι σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00, μέσω τις ιστοσελίδας του ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΑΠ, το πανεπιστήμιο παρέχει εξ αποστάσεως προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στα νέα Προγράμματα Σπουδών, το ΕΑΠ υιοθετεί τις εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες, εναρμονισμένο με την πρακτική και τη μεθοδολογία που ακολουθείται στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, εισάγοντας παράλληλα και νέες δραστηριότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προωθεί το ψηφιακό, διαδραστικό υλικό, εφαρμόζει το αρθρωτό σύστημα, ενώ δίνεται η δυνατότητα επιλογής και συμμετοχής σε τηλε – Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις -ΟΣΣ (online).

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών προσφέρει προγράμματα σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00, προσφέρει θέσεις για τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:

Δημιουργική Γραφή – ΔΓΡ (250 θέσεις): Αντικείμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών (πεζών και ποιητικών), θεατρικών, δημοσιογραφικών κειμένων και κινηματογραφικού σεναρίου, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική και την εργαστηριακή προσέγγιση τους.

Language Education for Refugees And Migrants – LRM (150 θέσεις): To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με τίτλο “Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες” είναι σχεδιασμένο για τις/τους εκπαιδευτικούς και απόφοιτες/τους που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και να αναπτύξουν νέους πόρους που αργότερα μπορούν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα.