Αύξηση εσόδων 6,4% για τα Πλαστικά Θράκης στο α΄ τρίμηνο

Aύξηση εσόδων και μείωση καθαρών κερδών παρουσίασε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης στο α΄ τρίμηνο του 2019. Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους σε 83,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,4%. Παράλληλα, αύξηση κατά 7,4% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη EBITDA που διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ από 7,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2018. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 9,4%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση της εταιρείας, η αύξηση των εσόδων προήλθε και από τις δύο βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Συγκεκριμένα, ο τομέας των τεχνικών υφασμάτων από τον οποίο προέρχεται ο σημαντικότερος όγκος εσόδων του ομίλου, παρουσίασε αύξηση κατά 4,6% φτάνοντας τα 63,8 εκατ. ευρώ. Ο τομέας των προϊόντων συσκευασίας παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κατά 10% φτάνοντας στα 23,2 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία ωστόσο επλήγη τόσο από το κόστος πωλήσεων, που ακολούθησε την αύξηση των εσόδων, όσο και από τις υψηλότερες αποσβέσεις.
Η καθαρή θέση της εταιρείας στο τέλος του περασμένου Μαρτίου ανήλθε σε 139,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκατ. που ήταν στο τέλος του 2018. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 88,1 εκατ. σε σχέση με 78,3 εκατομμύρια που ήταν ένα τρίμηνο πριν (+12,5% στο τελευταίο τρίμηνο). Πάντως, η εταιρεία επισημαίνει ότι η εφαρμογή του προτύπου IFRS 16 από 1ης Ιανουαρίου 2019 επιβάρυνε τον τραπεζικό δανεισμό κατά 2,34 εκατ. ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης η αύξηση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται σε 9,5%, διαμορφώνοντας τον δείκτη καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς καθαρή θέση σε 0,6 σε σχέση με 0,5 που ήταν τρεις μήνες πριν.
Σημειώνεται ότι η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της οικονομικής χρήσεως 2018 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 1,94 εκατ. ευρώ, ή 0,044443 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό διανεμόμενο ποσό θα ανέλθει σε περίπου 0,04 ευρώ μετά την αφαίρεση των φόρων. Το μέρισμα αποκόπηκε χθες. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019.