25 εκπαιδευτικούς από 5 χώρες θα φιλοξενήσει το Γυμνάσιο Γενισέας

Στα πλαίσια της 4ης διακρατικής κινητικότητας του KA229 ERASMUS με τον τίτλο «ΑRT, CREATIVITY, CODING: FULL STEAM AHEAD!»

 

Το Γυμνάσιο Γενισέας στα πλαίσια της 4ης διακρατικής κινητικότητας του KA229

ERASMUS με τον τίτλο «ΑRT, CREATIVITY, CODING: FULL STEAM AHEAD!», πρόκειται να φιλοξενήσει 25 εκπαιδευτικούς από 5 χώρες (Ιταλία, Πολωνία, Λετονία, Πορτογαλία & Τουρκία).

Κοινός στόχος όλων των συμβαλλόμενων μερών είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών και μεθοδολογιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικά, με τη συνδρομή της κάθε μορφής τέχνης. Απώτερος στόχος η ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών, μεταγνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μας.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 14-18 Οκτωβρίου 2019 θα λάβουν χώρα

δραστηριότητες και ενδεικτικά εργαστηριακά μαθήματα εντός και εκτός του

σχολικού περιβάλλοντος, όπως στο Tech Lab Ξάνθης, στην Πολυτεχνική Σχολή, στο

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο

Τεχνολογίας (Noesis), καθώς και μία σειρά από εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην

ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η Παιδαγωγική ομάδα του έργου

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Γενισέας,

Λαμπάκη Ολυμπία

Κορυφαία παράλληλη δραστηριότητα του έργου η θεατρική παράσταση “Ορφέας & Ευρυδίκη”.

Αρωγοί και πολύτιμοι συνεργάτες, οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου, η κ. Βάνια Φίτσεβα, ο κ. Θανάσης Μουσόπουλος, το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης και το Μουσικό Σχήμα «Θρηίκιος Ήχος».